Seu electrónica

Nous Projectes territorials per al reequilibri i l'equitat


Plan de Medidas Antifraude

Pla de Mesurades Antifrau

Amb la finalitat de donar compliment a les obligacions establertes en l'article 22 del Reglament (UE) 2021 / 241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021 , pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, el Servei Públic d'Ocupació Estatal, com a entitat executora del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), adopta un «Pla de Mesurades Antifrau» com a enfocament estratègic per protegir els interessos financers de la Unió i vetllar per la utilització adequada dels fons mitjançant els quals es finança l'esmentat Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, així com per declarar i garantir que, en l'àmbit d'actuació de l'organisme, aquests fons s'han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables.

Bústia antifrau - Canal de denúncies del Mecanisme per a la Recuperació i Resiliència