Seu electrónica

Nous Projectes territorials per al reequilibri i l'equitat


Projectes per a Col·lectius vulnerables

Aquests projectes es dirigiran als aturats de llarga durada, que seguiran itineraris personalitzats i individualitzats en els quals s'integraran diferents accions, com: accions d'assessorament i acompanyament, programes d'orientació, assistència per part d'equips de cerca d'ocupació, beques de formació i per a la conciliació, ajudes a la contractació laboral i seguiment de les actuacions.

icono links

Projectes per a Emprenedoria i microempreses

Aquests projectes abordaran el repte demogràfic i facilitaran la transformació productiva, en particular cap a una economia verda i digital. Les iniciatives que es finançaran inclouen projectes de formació agrària, desenvolupament local sostenible, iniciatives d'economia social per a l'acció cultural i artística, iniciatives de transició ecològica, de desenvolupament local, turisme rural i patrimoni històric-artístic, entre uns altres.

Els projectes podran finançar accions com les següents: accions d'emprenedoria social i autònoms, estudis del mercat laboral, agents de promoció i desenvolupament local, ajuda d'engegada de cooperatives o microempreses, creació de xarxes, participació en jornades i accions de difusió.

icono links