OFERTA FORMATIVA

Ofertes Formatives

Ofertes de formació

Tipus d'iniciatives i programes de formació:

Formació programada per les empreses per als seus treballadors.

Oferta formativa per a treballadors ocupats:

  • Programes de formació sectorials.
  • Programes de formació transversals.
  • Programes de qualificació i reconeixement professional.

Oferta formativa per a treballadors aturats:

  • Programes dirigits a cobrir les necessitats detectades pels Serveis Públics d'Ocupació.
  • Programes específics de formació.
  • Programes formatius amb compromisos de contractació.

Altres iniciatives de formació professional per a l'ocupació: