Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Accessibilitat

El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), organisme autònom adscrit a Ministeri de Treball i Economia Social, s'ha compromès a fer accessible el seu lloc web, de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils de el sector públic.

La present declaració d'accessibilitat s'aplica a la pàgina web http://www.sepe.es.

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment d'acord amb el Reial Decret 1112/2018 causa de la falta de conformitat de l'aspecte que s'indica a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible per les següents raons:

 1. ) Manca de conformitat amb el RD 1112/2018
  • A les pàgines en idiomes diferents de l'castellà poden existir textos en castellà, el canvi d'idioma no està etiquetat correctament, pel fet que aquesta situació és transitòria fins a la seva traducció definitiva automàtica o manual.
  • Podrien existir errors puntuals d'edició en alguna pàgina web.
 2. ) Càrrega desproporcionada
  • no aplica
 3. ) El contingut no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable
  • En aquest moment, a la web de l'SEPE hi ha un gran nombre d'arxius en format PDF amb origen de producció molt diferent com base de dades, programes estadístics, etc, que fan que l'accessibilitat per a aquest tipus de documents resulti difícil d'abordar pel moment. No obstant això, altres documents que es mostren en format PDF i que procedeixen de fitxers WORD o altre programa de maquetació, s'adaptaran a la norma amb la major celeritat possible.

Preparació de la present declaració d'accessibilitat

La present declaració va ser realitzada el 27 d'octubre de l'any 2020, mitjançant una autoavaluació en la qual s'han utilitzat eines com la proporcionada per l'Observatori d'Accessibilitat que la seva vegada, s'ha combinat amb l'eina de validació automàtica TAW - Test d'Accessibilitat Web que permet realitzar una anàlisi i proporciona informació sobre el grau d'accessibilitat que presenten les pàgines web, a més d'ús d'eines externes per analitzar els contrastos.

També s'ha utilitzat l'eina de W3C que permet validar les pàgines web sobre els estàndards HTML, XHTML, SMIL, etc.

Darrera revisió de la declaració, 27 d'octubre de l'any 2020.

Observacions i dades de contacte

El nostre objectiu és seguir treballant cada dia en la millora de l'accessibilitat, el convidem a que ens envieu les vostres queixes o suggeriments de qualsevol incompliment dels requisits d'accessibilitat establerts (article 10.2.a) de l'RD 1112/2018) com per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d'accés a l'contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat al lloc web.

A la seva disposició té disponible el següent formulari suggeriments i queixes d'Accessibilitat i / o la següent oficina física d'atenció:

Subdirecció General de Tecnologies de la Informació i Comunicacions, Servei Públic d'Ocupació Estatal, c / Comtessa de Venadito 9, 28027 Madrid.

Pot presentar, una queixa relativa a l'acompliment dels requisits de l'RD 1112/2018 o una Sol·licitud d'Informació accessible relativa a:

 • o continguts que estan exclosos de l'àmbit d'aplicació de l'RD 1112/2018 segons el que estableix l'article 3, apartat 4
 • o continguts que estan exempts de compliment dels requisits d'accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

A la Sol·licitud d'informació accessible, s'ha de concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permetin constatar que es tracta d'una sol·licitud raonable i legítima.


A través de la Instància de la Seu electrònica de l' El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), organisme autònom adscrit a Ministeri de Treball i Economia Social , així com de la resta d'opcions recollides en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de l'procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Procediment d'aplicació

Si un cop realitzada una sol·licitud d'informació accessible o queixa, aquesta hagués estat desestimada, no s'estigués d'acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits previstos en l'article 12.5, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en el cas que hagi passat el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

El procediment de reclamació recollit en l'article 13 de l'RD 1112/2018 pot iniciar-se a través del següent enllaç:

https://expinterweb.mitramiss.gob.es/ley11/inicio/showTramites.action?procedimientoSel=313&proc=6

contingut opcional

Es satisfan tots els punts de verificació de prioritat 1 i 2 (nivell AA) definits en la Norma UNE-EN 301.549 v1.1.2: 2015 i les Directrius d'Accessibilitat per al Contingut Web 2.0 per la Iniciativa d'Accessibilitat Web (WAI) establerts per World Wide Web Consortium (W3C).

nivell AA d'WCAG 1.0

Aquesta declaració de conformitat recull aquelles pàgines que es troben sota el domini http://www.sepe.es excloent les pàgines a les que ens porten els enllaços externs així com els continguts que són incrustats en http://www.sepe.es però provenen d'altres servidors.

codi HTML 4.01 vàlid

Mida de el text

S'han utilitzat fonts amb mides relatives de manera que si l'usuari prefereix una font major podrà seleccionar-lo a través de les opcions de mida de text del seu navegador.

Estructura de les pàgines

Aquest portal està dissenyat amb un format comú per a totes les pàgines de continguts: Àrea superior que inclou capçalera, menú principal i fil d'Ariadna (localitzador). Una zona central que inclou navegació secundària i continguts. I, finalment, es tanca amb un peu de pàgina amb enllaços d'interès. Aquesta disposició permet familiaritzar-se fàcilment amb l'estructura dels documents facilitant així la seva navegació per a aquelles persones que necessiten ajudes tècniques per utilitzar el lloc web.

Capçalera: Inclou àrea de selecció d'idioma, cercador, informació de contacte i navegació principal.

La zona de subcabecera inclou el fil d'Ariadna que realitza la doble funció d'orientar l'usuari i de permetre la navegació cap a altres pàgines.

Àrea central de continguts i menú de navegació secundari.

Àrea de peu que serveix de tancament de les pàgines i mostra enllaços d'interès i informació de contacte.

Presentació de pàgines controlada a través de fulls d'estil (CSS) validades.

Formats dels continguts

Alguns continguts es mostren o amplien amb continguts disponibles en altres formats de presentació per als que alguns usuaris no disposen dels connectors (plugins) necessaris. A continuació es mostren els formats utilitzats pel lloc web de l'SEPE i els enllaços per descarregar-los de forma gratuïta.