Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Transmissió d'altes de persones treballadores afectades per un ERE

Enviament telemàtic d'altes de persones treballadores afectades per Ets

Aquest servei permet l'enviament a través d'Internet, per part de les empreses, de les altes de persones treballadores afectades per Expedients de Regulació d'Ocupació d'extinció, suspensió o reducció de la relació laboral.

En tot cas, les empreses poden comunicar a les persones treballadores que vagin a finalitzar la seva relació laboral, que en el telèfon d'atenció a la ciutadania del Servei Públic d'Ocupació Estatal poden obtenir informació sobre un possible dret a prestacions i sobre la documentació a aportar, agilitant-se d'aquesta forma la seva tramitació.

¿En què consisteix?

Consisteix a oferir, a qualsevol empresa que tingui accés a Internet, la possibilitat de comunicar al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), les altes inicials en la prestació de totes aquelles persones treballadores afectades per una extinció, suspensió o reducció de la jornada ordinària de treball, conseqüència d'un Expedient de Regulació d'Ocupació.

Aquesta comunicació es pot efectuar utilitzant l'aplicació de la tecnologia XML, mitjançant el tractament de fitxers en format XML la gestió del qual d'enviament és manual. Requereix la intervenció d'una persona usuària para, una vegada el fitxer ha estat creat, procedir a seleccionar-ho i enviar-ho al SEPE.

Per a la generació d'aquest fitxer XML, existeix un assistent dins de l'aplicació Certific@2.

¿Com funciona el servei?

Para utilizar la aplicación Certific@2, las personas usuarias deben disponer de autorización para la transmisión telemática de datos a los Servicios Públicos de Empleo, obtenida previamente conforme lo definido en la aplicación Contrat@, o de firma electrónica expedida por alguna de las autoridades de certificación.

Per als fitxers XML enviats a través de l'accés a l'aplicació Certific@2, es realitzen dos nivells de control:

  • Control de format. Es realitza en temps real, al mateix moment en el qual s'envia el fitxer. En cas de detectar-se error, s'especifica aquest i el fitxer no és enviat per al seu processament en el SEPE. En cas contrari el fitxer s'envia al SEPE para el seu processament.
  • Resta de controls. Es realitzen quan el fitxer ha estat enviat al SEPE. Com a resultat d'aquest segon nivell de control, es procedirà a enviar un correu electrònic informant del resultat definitiu del procés: processament correctament o rebutjat, en aquest cas s'adjuntaran els errors detectats.

A més, en cada enviament es poden annexar fins a 10 fitxers XML.

La comunicació d'altes de prestacions per Expedient de Regulació d'Ocupació es pot realitzar durant les 24 hores del dia, tots els dies de l'any, tenint l'autorització prèvia de la persona treballadora.

¿Quins són els beneficis?