ZENBATEKOAK

Zenbatekoen hileko balioak eta urteko

Lanbide arteko gutxieneko soldataren (LGS), honako hauek kontuan hartuta:

  • Errege Dekretua 152/2022, 22 lanbide arteko gutxieneko soldata finkatzen duena, otsailaren egiteko 2022 .

Askotariko ondorioak dituen errentaren adierazle publikoaren (IPREM):

  • 31/2022 Legea, abenduaren 23koa, 2023rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzkoa.

Lanbide arteko gutxieneko soldataren hileko eta urteko errenta adierazle publikoaren (eaeap) eta balioak

  LGS IPREM
HILEKO 1.000,00 € 600,00 €
URTEKO 14.000 €( 14 paga) 7.200,00 €
Diruaren legezko interesa:
3,25 %

 

Kotizaziopeko prestazioa, gutxieneko zenbatekoa Euro
Seme-alabarik gabe ( 80 errenta adierazle publikoaren (eaeap)%) 560,00 €
1 seme-alaba edo gehiago ( 107 errenta adierazle publikoaren (eaeap)%) 749,00 €
Kotizaziopeko prestazioa, gehieneko zenbatekoa Euro
Seme-alabarik gabe ( 175 errenta adierazle publikoaren (eaeap)%) 1.225,00 €
1 seme-alaba ( 200 errenta adierazle publikoaren (eaeap)%) 1.400,00 €
2 seme-alaba edo gehiago ( 225 errenta adierazle publikoaren (eaeap)%) 1.575,00 €
Langabezi sariaren zenbatekoa (*) eta RAI Euro
80 EAEAP% 480,00 €
Sartzeko gehienezko errenta sorospena eta RAI Euro
75 LGSREN% 750,00 €

(*) Langabezia-galera kasuan, lanaldi partzialeko lan batean jasoko da, zenbateko hori ordu-kopuruaren arabera, landutako gorakoentzako subsidioan izan ezik 52 urte.