Egoitza elektronikoa

Zenbatekoak

Zenbatekoen hileko balioak eta urteko

Lanbide arteko gutxieneko soldataren (LGS), honako hauek kontuan hartuta:

  • Errege Dekretua 99/2023, 14 lanbide arteko gutxieneko soldata finkatzen duena, otsailaren egiteko 2023.

Askotariko ondorioak dituen errentaren adierazle publikoaren (IPREM):

  • Legea 31/2022, 23 2013rako estatuaren aurrekontu orokorrei buruzko abenduaren 2023.

Lanbide arteko gutxieneko soldataren hileko eta urteko errenta adierazle publikoaren (eaeap) eta balioak

  LGS IPREM
HILEKO 1.080,00 € 600,00 €
URTEKO 15.120,00 € (14 paga) 7.200,00 €
Diruaren legezko interesa:
3,25%

 

Kotizaziopeko prestazioa, gutxieneko zenbatekoa Euro
Seme-alabarik gabe 560,00 €
1 seme-alaba edo gehiago 749,00 €
Kotizaziopeko prestazioa, gehieneko zenbatekoa Euro
Seme-alabarik gabe 1.225,00 €
1 seme-alaba 1.400,00 €
2 seme-alaba edo gehiago 1.575,00 €
Langabezi sariaren zenbatekoa (*) eta RAI Euro
80% EAEAP 480,00 €
Sartzeko gehienezko errenta sorospena eta RAI Euro
75% LGSREN 810,00 €

(*) Langabezia-galera kasuan, lanaldi partzialeko lan batean jasoko da, zenbateko hori ordu-kopuruaren arabera, landutako gorakoentzako subsidioan izan ezik 52 urte.