Egoitza elektronikoa

Bateragarria Al Da, laguntza eta dirulaguntza publikoei kapitalizazioa gainerako irudian, autoenplegua eta enpresak sortzeko, etab.?, Eta gizarte segurantzaren kuoten hobariak.

Langabezi prestazioa ordainketa arautzen duen arautegiak ez du hori ordainketa bakarrean bateraezina den beste laguntza edo diru-laguntza publikoak.

Kontsulta horiek diru-laguntzak arautzea da jakiteko edo horien kapitalizazioa bateraezina bada baldintzen artean ezarritako ordainketa bakarreko langabezia prestazioak.

Diruz laguntzeko zenbatekoa jasoko du gizarte-segurantzako kuotak kontuan hartuta nahitaezko ekarpena egin behar duzun jardueraren hasierako hilabeteari dagokionez, kontzeptu guztiengatik eta hobariak kontuan hartu gabe erabil daitekeen balizko kotizazioa.

Ondore horietarako, dirulaguntzak eta laguntzak zenbatekoak (bakarka edo batera beste herri administrazio edo erakunde horiek diru-laguntza publiko nahiz pribatu, nazional nahiz nazioartekoek), ez da inoiz izango al garatu beharreko jardueraren kostua baino.

Informazio gehiago, prestazioaren ordainketa bakarra: “Zure prestazioa Capitalice".