Egoitza elektronikoa

Nola egiten da sozietate kooperatibaren estatutu proiektua eta lana?

Kooperatibako estatutuen arabera idatziko dira gizartearen eta lan arloko legezko xedapenetan ezarritakoarekin arautuko duten estatuko eta autonomia-erkidegoko.

Proiektua egiteko komeni da (estatutu horien joaten diren herritarren informazio eta arretarako dituen zerbitzuak, estatu, erkidego eta toki daude laguntza emateko, enpresa-proiektuak martxan jartzea.

Lan esperientzia bat ere kontsulta dezakezu edota aholkularitza jasotzea arlo honetan notariotzan eskritura publikoa egingo da; bertan, estatutuak eta harrera.

Gogoratu behar da ere, Autonomia-erkidego horietan gai horretan eskumena duten eta legez onartuta, beren araudia aplikatuko zaie arautegi estatalsolo ezean.