Egoitza elektronikoa

Gizarte segurantzako kuoten Noiz ordainduko didate?

Baldin eta diru-laguntzaren onuradun kapitalizazioa langabeziagatiko prestazioa gizarte segurantzako kuoten, kuota horiek hilero ordaindu beharko du, gizarte segurantzaren estatuko enplegu zerbitzu publikoak (SEPE) zenbatekoa hilero kontu korrontean agertuko den bezala, gizarte segurantzan alta emanda duela egiaztatu ondoren.

Diru laguntzaren ordainketa egingo da, diruz lagundutako jarduera amaitu arte iraun bitartean edo kotizaziopeko prestazioa kapitalizatu du guztira.

Dirulaguntzaren ordainketa egiten dituzten jarduerak iraun bitartean, gizarte segurantzari egindako edo diruz laguntzen zenbateko osoa agortu arte dauden kotizaziopeko prestazioa kapitalizatu behar.

Informazio gehiago: