Egoitza elektronikoa

Baldin eta ordainketa Bakarra jasoko duen jarduera doakidala gaizki emprendo berrian, langabezia kobratu eta berriro esan dezaket orain descontaría dela?

Gero, kotizaziopeko prestazioa ordaindu badu zenbateko osoa edo ordainketa bakarrean, edo Gizarte segurantzako kuotei laguntzeko ordainketetan, nekatuta dago ematen du. hala egiten da jardueran baja eman ez luke eskubiderik percibirla berriro.

Ez baldin bada, eta gainerako guztia ordaindu badu kotizaziopeko prestazioa bat badago, berriro emango ditu kobratzeko aldia igaro ondoren eman izana ez bada kobratu behar adinako kapitalizatu irudian, alegia, badago hileko indemnizazioa.

Berriz emango du, baldin eta gainerako baldintzak betetzen badira, honako kasuetan:

  • Norbere konturako lana baino txikiagoa izan bada24hilabete, berdin da langilearen kontura harpidetzen eta gizarte segurantzako erregimenen baten barruan.
  • Norberaren kontura lan baino gehiago irauten badu lanak egin24hilabete baino gutxiago eta60beharrezkoa da langile bezala alta eman eta hilabetera beren kabuz gizarte segurantzaren erregimen berezian langile autonomoen araubide berezian edo langile (Ar.

Lehen aipatutako kasuetan, jarduerari uzten duenean, langabeziako prestazioa eskatu du berriro, epearen barruan dago15lanegunetako urteko lana utzi eta bere kabuz aurrera, kobrantza eskubidea al da aurrera ondorengo irudian, eguerdiko uztea.

Norbere konturako lana izanez gero bere eskubidea du bidezko babesajarduera etetealangabeziagatiko prestazioa eten hori jaso edo hauta dezakezu berriro. aurreko prestazioa hautatzen Badu, prestazio berria ekarri duten kotizazioak (ez da hautatutako) ezin dira kontuan hartu ondorengo prestazioa jasotzeko.