Egoitza elektronikoa

Zenbat diru kobratu egin eta gizarte-segurantzako kuotak eta zer dokumentu aurkeztu behar ditut?

La cuantía que mensualmente puede obtener para subvencionar las cuotas de Seguridad Social es fija, se calcula con el importe de la aportación íntegra a la Seguridad Social del primer mes de la actividad como autónomo o autónoma, o como socio o socia de cooperativa o sociedad laboral o mercantil.

Si ese mes de trabajo no fuera completo se calcula la cantidad que corresponde a toda la mensualidad. Por eso, cuando reciba la comunicación del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) aprobando su derecho, debe aportar la documentación que a continuación se indica para que se pueda calcular el importe mensual de la subvención de cuotas a la Seguridad Social:

  • Langile batek bere kabuz bazara (edo erakunde autonomoa): bi urteko urtarrilean, edota jarduera kotizazio-buletinak banku-egiaztagiria zenbatekoa finantza-entitate batean ordaindu izana.
  • Si se incorpora al Régimen General o a otro régimen de la Seguridad Social como persona trabajadora por cuenta ajena: la nómina del primer mes de trabajo.

Kontuan jasotako eskaera egin eta gero, prestazioa ordainketa bakarreko modalitatean, laguntza -, eta inbertsioaren frogagiria aurkeztu beharko du (jardueraren hasiera.

Lehen aipatutako kasuetan, jarduerari uzten duenean, langabeziako prestazioa eskatu du berriro, epearen barruan dago15lanegunetako urteko lana utzi eta bere kabuz aurrera, kobrantza eskubidea al da aurrera ondorengo irudian, eguerdiko uztea.

Norbere konturako lana eten ondoren ere bai, eskubidea dujarduera uzteagatiko babesalangabeziagatiko prestazioa eten hori jaso edo hauta dezakezu berriro. aurreko prestazioa hautatzen Badu, prestazio berria ekarri duten kotizazioak (ez da hautatutako) ezin dira kontuan hartu ondorengo prestazioa jasotzeko.