Egoitza elektronikoa

Zein dira arrazoi langabezia etetea?

Langabezia prestazioa etenda geratuko da honako arrazoiak direla eta:

  • Dagokion aldian zehapena jaso izana edo zigortutako arau-hauste arinak edo larriak egin du.
  • Amatasun egoeran dagoen bitartean edo aitatasun-.
  • Askatasun-gabetzea dakarren kondena betetzen ari zaren bitartean, salbu eta familiako ardurak eta ez du inolako familiaren errenta horien zenbatekoa baino handiagoa lanbide arteko gutxieneko soldata.
  • Besteren konturako lan bat egiten duen bitartean, hamabi hilabete baino gutxiago irauten.
  • Bat egiten duen bitartean, norberaren konturako lana hirurogei hilabetekoa baino gutxiago irauten, baldin eta kasu horretan, alta eman eta gizarte segurantzaren erregimen berezian norberaren konturako langileen edo langile autonomoen araubide berezian edo itsasoko langileen Gizarte Segurantza.
  • Baldin eta norberaren kontura lan-tik beherakoa izan zen 24 hilabete, eta berdin izango da pertsona gisa alta emanda dituen norbere konturako langilearen gizarte segurantzako erregimenen batean.
  • Zerbitzuak betetzen jarraitzen denean edo enpresaren borondatez ematen ez den kasuetan. hala ere, kaleratzea deusez deklaratuz epai bat eta gero hura bidegabea dela edo eta, ondorioz, enpresari edo duen pertsona eta bere baliabideren bat jartzen badu, eta egoera horrek irauten duen bitartean Ere, errekurtsoa. errekurtsoaren tramitazioa eten egiten da, baldin eta langilearen aukeratzen duenak aukerarik eta errekurtsoa jartzen bada.
  • Egoitza atzerrira lekualdatu denean bilatzeko edo lana egitea, lanbide-hobekuntzarako edo nazioarteko lankidetza, aldia dadila izan hamabi hilabetekoa baino txikiagoa, beti irteera jakinarazteko estatuko enplegu zerbitzu publikoari eta horrek horretarako baimena eman ezean.
  • Atzerrira irtetean, eta aldi hori, jarraituko edo ez, arte-egutegiko laurogeita hamar urte natural bakoitzean zehar gehienez ere, beti ere aldez aurretik jakinarazteko estatuko enplegu zerbitzu publikoari eta, baimena ematen ez badu. Kasu horietan, langabezia-prestazioa eten egiten da. bere Amaitu ondoren, eteteko arrazoia izango berriro eskatuetenaldiak ez badu zigor baten ondorioz izan ezik, Kasu horretan, prestazioa ofizioz berrekingo zaio estatuko enplegu zerbitzu publikoak, baldin eta epea amaitu ondoren, joko da; bertan behera uztea edo lan-eskatzaile gisa izena emanda egotea hala ez bada, berriro egin behar da aurretik, Estatuko enplegu zerbitzu publikoak emateko aurrean aurkezteko justifikatzen dute.