Egoitza elektronikoa

Enpresa ziurtagiria bidaltzeko internetez nahitaezkoa al da?, behar beste dokumenturik aurkeztu.

Baliabide elektronikoen bidez bidaltzea (datu guztiak enpresaren ziurtagiria nahitaezkoa da enpresa, enpresa talde eta gainerako erantzuleak, kotizatzeko betebeharra, alegia gizarte segurantzako edozein erregimenetan dauden Sistema gorabehera, langile kopurua (duten alta.

Bidalketa egin da aplikazioaren bidez.Certific@2egoitza elektronikoan (estatuko enplegu zerbitzu publikoa (SEPE).

Salbuespen gisa, ezin bada, enpresak langilearen enpresa ziurtagiria eman behar du eredu ofizialean egindako lan edo bulegoetan.www.sepe.es.

Enpresan bertan ez egotea ere ez die sistema, gizarte segurantzako kotizazio-agiriak TC beharrezkoak dira2lan harremana utzi aurreko sei hilabeteetako irudian.