Egoitza elektronikoa

Enpresan lan bada familiakoren baten 2 º ahaidetasun-langabezia kobratu al diezaioket?

Enpresa batean lan egiten bada odolkidetasuneko edo ahaidetasuneko senide bat 2 º graduko eta enpresaburu baten da, eta ezin da langabezia-prestazioak jasotzeko eskubidea dauka badituzu, edo harekin ebidentziarik ez dago. lan eta izaera

Horretarako, datu guztiak baloratuko dira modu bateratuan lan-harremana frogatzen duten zerbitzu eta gizarte segurantzaren kotizazioaren aldaketa egon bada, afiliazio erregimena, baduzu beste familia-gune bakarra, eta lan-hurbil edo urrun dagoela ahaidetasun maila, aurrekariak pertzepzioari dagokionez-prestazioak, lan-harremana bereko batean enpresaburu, etab.

Dena den, kobratzeko eskubidea izango luke prestazioak gurasoekin bizi ez bada, familia-enpresa bada, merkataritza-sozietate batek edo lan bat gizarte-partaidetzaren eta ez duzu.

Ez duzu dirukonpentsaziorako eskubiderik izango, baldin eta kapital sozialeko partaidetza langabezia zure senidearen zurekin bizi den, gutxienez, 50 kapital sozialaren%, kontrakoa frogatu ezean. horrek, BAI eskubide izango luke kapital sozialean partaidetza ez da iristen 50 gurasoekin bizi ez titularrak. ehuneko hori% edo norberak familia

Zure aita edo ama da langile autonomoak langile gisa contratarle daiteke pertsona edo inoren konturako langilea bazara, baino txikiagoa 30 urteetan, baina edo harekin bizi bada, aurreko testuari ez erantsi ezer ere ez du langabezia-babesa. baina kotizatuko langabezia-lan hori bertan behera geratzen dela, langabeziaren legezko egoera eta behar adina eta aurreko baditu kotizazioak, gainerako baldintza betetzen lortu ahal izango du, langabezia edo langabezia-sorospena nahiko kotizaziorik ez izatea.

Betetzen baditu 30 urte lanean jarraitzen du eta gurasoekin aurkeztu eta gizarte segurantzaren diruzaintza orokorraren bi aitorpena (guraso eta berea), zeinean adieraziko izaera besteren konturako langile den aldetik, ordutik aurrera kotizatu langabezia.