Egoitza elektronikoa

Kobraketa langabezia-sorospena, kide batek baino gehiagok sortu al daitezke nire familia-unitatean?

Langabezia-sorospena kobratzen ari bazara, bai familia-unitateko beste kide batzuk sortu daitezke, baldin eta eskatzen diren baldintzak betetzen badira (familiako arduraketaerrentak, hala badagokio).