Egoitza elektronikoa

Eskuineko irudian, nahiz eta sozietatea bazkide Badut, nire kontratua amaitu eta lan-harremana eten irudian,?

Bereizi behar litzateke dagokion gizartean bertan behera gelditzen den eta lan edo merkataritza da.

 • Lan-sozietate bat baldin bada, eta langabezian duzu izan ditzake, nahi gabe, langabezia-prestazioak, eskubidea izan ezik:
  • Gizartean zuzendaritza-eginkizunak egiten bada edo gerentzia eta ordainsariak jasotzen badu, eta ez aldi berean edo harekin lan-lotura hori dela eta, arrunta edo berezia.
  • Funtzio horiek betetzen ari bada eta aldi berean zuela goi-zuzendaritzako kontratu edo enpresan, ordainsaririk gabe.
  • Banaka bada du kapital sozialaren gehiengoa ordezkatzea.

Zuk baduzu zure ezkontide edo ahaideen 2 º graduko odol-ahaidetasun edo ezkontza-bizikide dituen partaidetzak, baldin eta, oro har, gizartearen dituzte, eta, kapital sozialaren gehiengoa izan ezik, kasu horretan, kontrol eraginkorra bere gain hartu du parte-hartzea eskatzen du, eta, enpresakoak ez diren pertsonen familiako harremanak.

Hala ere ,-sozietateetako bazkide-langileak lan sozietateak, bazkideen kopurua baino handiagoa ez denean, nahiz eta hogeita bost administrazio-organoko kide direnean, zuzendaritza-eskumen guztiak izango dute gizarte izan edo ez, gizarte segurantzaren onurak besteren kontura lan egiten duten langileak dagozkion jardueraren arabera, langabezia-babesa, bai eta Soldatak bermatzeko funtsa.

 • Bat baldin bada, merkataritzako sozietate kapitalista eta langabezian duzu nahi gabe, langabezia-prestazioak, nabaritzen ere izan ezik:
  • Aldi berean, sozietatearen administrazio-organoaren baduzu eta laguntzea, kargu horren eginkizunak betetzea, sozietatearen zuzendaritza- eta kudeaketa, ordainsariak jasotzen horregatik edo, bestela, haren langilea. Horrek esan nahi du barruan sartu edo gizarte segurantzaren araubide orokorrean mailarekin parekatutako besteren konturako langileen kolektiboa pertsona gisa langabeziako babesa jasotzeko eskubiderik gabe.
  • Baldin eta sozietatearen gaineko egiazko kontrola duela joko da, gutxienez, izateagatik 50 kapital sozialaren% banan-banan, ehuneko hori beste bazkide batzuekin batera iristen edo haiek eta guk eta lotura izatea bazkide edo berarekin bizi den ezkontide edo ezkontza-ahaidetasuna, odol-ahaidetasunaren araberako bigarren mailaraino,.
  • Banan-banan izanez gero, kapital sozialaren heren bat, gutxienez,.
  • Banan-banan baditu, gutxienez kapital sozialaren laurdena, baldin eta zuzendaritza- eta kudeaketa-eginkizunak.