Egoitza elektronikoa

Non eskatu bada, herrialde batean bizi naiz, baina langabezian aezkoarekin lan egiten zuen espainian? Zer baldintza bete behar ditut espainiako edo, herrialdeko bizia?

Herrialde batean bizi bada, baina espainian lan egiten zuen, bere kontratua amaitzen aezkoarekin eta ondorio guztietarako, langabezia-prestazioaren arabera onartuko da autonomia erkidegoko araudia eta han bizi izan zen. Beraz, kontratua amaitzean, espainian bizi den herriko langabezia-prestazioa eskatu beharko du.

Lan-harremana edo ikusten ez badu bere lanaldi murriztua aldi baterako espedientea enplegu-erregulazio, lehiaren Espainiako du, beti ere enpresaren eskura eta zerbitzu publikoak espainiako enplegu.

Ere eskuduna da Espainia sortedun bazaude jarraitutasunik gabeko langilea langabezia-prestazioa eta eskatu diren aldietan kanpainen arteko langabezia.

Eskumena duen bada, agian, Espainiako langabezia-prestazioa: