Egoitza elektronikoa

Nire ezkontza-egoera, ba ote du langabezia-prestazioen ondorioetarako, familia-kargak eta errentak?

Bere ezkontza-egoera eragiten die langabezi prestazioak izan ere, eragina du familia-kargak errentak eta estatuko enplegu zerbitzu publikoa (SEPE) kontuan hartzen.

Pertsona bat legez banandua edo dibortziatua bada, familia-kargak joko da seme-alabak komunak zurekin bizi direnean, baldin eta adin-baldintzak betetzen badituzte (beherako 26 urritasunak dituzten adineko edo urte), eta ondarerik ez badute berezko errentak.

Zurekin bizi ez bada baina obligazioa du epaiaren ondorioz edo hitzarmen arautzailea, mantenu-pentsioaren, familia-kargak hartuko dira baita ere, aipatutako baldintzak betetzen badituzte.

Egitatezko banantzea da, eskaera aurkeztu ez badu ezkontza-baliogabetasun, banantze edo dibortzioaren edo epaileak eman ez behin-behineko neurriak ez dakar berez ezkontza desegitea eta haien ezkontideen gordetzera behartuta jarraitzen dute ezkontzaren kargari eusten.

Egitatezko banantzea ez da aldatzen du unitatearen osaera edota familia edo kalkulu-sistema: errentak salbuetsiko da, eta, beraz, ez eta haren barruan ezkontidea, ez beren familiaren errenta kendu ahal izango du. Hala ere, haren barruan ezkontidea, familia unitateko dela justifikatzen du baduzu demanda izapidetzeko onartu egin dute ezkontza-baliogabetasun, banantze edo dibortzioaren epaia auto judiziala ez den arren, ez behin-behineko neurriak hartuz.

Langilearen ezkontza, zure ezkontidea edo seme-alabaren bat izanez gero beste harreman eta bizi direnak ezkontza, bizikidetza-unitateko kide izango dira eta eskabidean alegatu ahal izango dute, baldin eta zuk baino gutxiago izatea, edo karga gisa 26 ezintasuna edo adin-txikikoak direnean, eta helduek edo urte betekizuna betetzen baino errenta 75 lanbide arteko gutxieneko soldataren%.

Hala ere, izatezko bikote badituzu, seme-alabak bikotekidearen diru-karga gisa hartu ahal izango dira kontuan, diru-sarrerak ezin izango dira alegatu ez zehazteko badituzu familiako erantzukizunak.

Salbuespen gisa, genero-indarkeriaren biktima bazara, baduzu, ez da familia-kargak ezartzeko familia-unitateko kide egin du erasotzailea, ez dira kontuan hartzen beren errentak.