Egoitza elektronikoa

Nola egiaztatu dezaket nire familia-unitatean?