Egoitza elektronikoa

Sorospena eskatzeko, nola diru-sarrerak nik pertsona bat da nire familia langile autonomoak?

Horietakoren bat osatzen duten pertsonen bere famili unitateak norberaren kontura ari da lortzen dituen etekinak, jarduera enpresarialen ondorioz, profesionalak, nekazaritzako, abeltzaintzako, arte edo bestelako arabera konputatuko dira, sarreren eta gastuen arteko diferentzia lortzeko beharrezko diren diru-sarrera horiek.

Kontuan hartuko dira lortutako hileko etekin garbiak zenbatekoak diren, eta ez irteera horiei dagozkien etekin garbiak txikiak.

Errenta-laguntzak justifikatzeko duen langile baten kide diren autonomia bere familia horrela egingo da:

  • Ordainketa zatika egiteko aldiari dagokion aitorpen taldeak aitorpena aurreko eskabidea egiten denean langabezi saria jasotzen den eredua: 131 (zenbatespen objektiboa), baldin eta etekin garbia moduluen modalitatea bidez zehazten da, edo eredu 130 zehazten badugu, zuzeneko zenbatespenaren metodoaren arabera.
  • Agiri horiek ezean, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpena (PFEZ) langile autonomoak, azkenekoz aurkeztutako pertsona, zergaldia.

Langabezia-sorospena eskatu ahal izango du: