Egoitza elektronikoa

Behar bezala jartzea

Joko da, haren erdiesten, langilearen lanbide jartzea. bere prestakuntza, lanbide-ezaugarriak, lan-esperientzia edo interes eta hura ere dagokion zuren ohiko lanbideko edo beste edozein, zure gaitasun fisikoak eta prestakuntza.

Azken bi kasuetan, gainera, eskaintza soldata bat ezarriko da, sektore horretan inplikatu behar baliokidea eskaintzen den lanpostua.

Eskaintzen den jarri beharko da, inola ere, mugagabea eta soldata duen lanbide arteko gutxieneko soldata baino txikiagoa.

Akordioaren esparruan borondatez onartu behar bezala jartzea izango da, halaber, jarduera dela, ibilbide beraren barruan hitzartutako gizarteratzeko barne, iraupen jakineko artikuluan araututako jartzea 15.3 langileen estatutuaren legearen testu bateginaren legegintzako errege dekretuaren bidez onartu zen) 2/2015, 23 urrian eta lanaldi partzialeko jartzea. Orduan bakarrik, berriz, egokia eta beharrezkoa da esparru jartzea herri batean eskaintzea ez den langilearen egoitza.