Egoitza elektronikoa

Erretiratu egingo naiz

Erretiro-adina betetzen ari bazara edo kotizaziopeko prestazioa kobratzen langabezia-subsidioa, bi egoera hauek gerta daitezke:

  • Erretiroko kotizaziopeko pentsiorik jasotzeko eskubidea duen. horrelakoetan, prestazioa iraungiko da.
  • Erretiroko kotizaziopeko pentsiorik jasotzeko eskubiderik ez izatea, kasu honetan emandako prestazioa kobratzen segi dezakezu aldi osoan zehar.