Egoitza elektronikoa

Langabeziagatiko prestazio berezia sektore artistikoko langileentzat eta jarduera horretarako jarduera teknikoak eta lagungarriak egiten dituztenentzat

Mendeko langileen lan harreman berezi aritzen diren pertsonen jarduera artistikoak, baita jarduera teknikoak eta osagarriak garatzeko beharrezko laguntza jasotzeko eskubidea izango dute, eta, langabezia-berezia atalean adierazitakoa kontuan hartuta, azken xedapenetako laugarren Hamalau Errege lege-dekretua 1 / 2023 ,- 10 xedapen gehigarri berri bat eransten zaion urtarrileko lehenengo kinkuagesima gizarte segurantzaren lege orokorraren testu bategina legegintzako errege dekretuak onartua 8 / 2015 , 30 urriaren-.

Pertsona onuradunak

Mendeko langileen lan harreman berezi:

  • Arte-jardueretan aritzen diren pertsonen (arte eszenikoak, ikus-entzunezko eta musika).
  • Aritzen diren pertsonen jarduera teknikoak eta osagarriak garatzeko beharrezkoak diren arte jarduerak.