Egoitza elektronikoa

Emakume eta generoaren zeharkakotasuna enplegu sustatzeko politikak enplegua aktibatzeko


Lanerako prestatzeko eta lan-munduan sartzeko programak genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako edo sexu-esplotazioa eta kontratazio konpromisodun

Kontuan hartuko dira, integrazio-ibilbideak, emakume horien bi fasetan. Lehenbiziko sei hilabeteetan, parte hartzaileek ibilbide pertsonalizatuak jarraituko dute, gizarteratze-eta, hurrengo sei hilabeteetan izango dute, ondoren, prestakuntzarekin batera kontratazio-konpromisoa, enplegu-emaileen aldetik.

Zeharkakotasuna indartzeko ekimenak politika guztietan genero-egoeren analisia

Genero-ikuspegia txertatu aztertuko da elementu guztietan urteko planak enplegu-SPE (bai zentralen eskualdeko) aldian 2021 - 2023 . Horretarako, aholkularitza-zerbitzuak kontratatuko dira.