Sede electrónica

Contías

Contías relativas aos valores mensuais e anuais

Do salario mínimo interprofesional (SMI), de acordo con o establecido en:   

  • Real Decreto 99 / 2023 , de de 14 febreiro, polo que se fixa o salario mínimo interprofesional para 2023 .

  Do indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM) fixado en:

  • Lei 31 / 2022 , de de 23 decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o 2023 ano .

Valores mensuais e anuais do SMI e do IPREM

  SMI IPREM
MENSUAL 1 . 080 , 00 € 600 , 00 €
ANUAL 15 . 120 € ( 14 pagas) 7 . 200 , 00 €
Interese Legal do Diñeiro:
3 , 25 %

 

Contía mínima prestación contributiva Euros
Sen fillos/as ( 80 % do IPREM) 560 , 00 €
1 hijo/a o más ( 107 % del IPREM) 749 , 00 €
Contía máxima prestación contributiva Euros
Sen fillos/as ( 175 % do IPREM) 1 . 225 , 00 €
1 fillo/a ( 200 % do IPREM) 1 . 400 , 00 €
2 fillos/as ou máis ( 225 % do IPREM) 1 . 575 , 00 €
Contía subsidio por desemprego (*)  e RAI Euros
80 % IPREM 480 , 00 €
Renda máxima de acceso a subsidio e RAI Euros
75 % SMI 810 , 00 €

(*) No caso de desemprego por perda dun traballo a tempo parcial, dita contía percibirase en proporción ás horas previamente traballadas, excepto no subsidio para maiores de anos.. 52