CONTÍAS

Contías relativas aos valores mensuais e anuais

Do salario mínimo interprofesional (SMI), de acordo con o establecido en:   

  • Real Decreto 152 / 2022 , de 22  de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2022 .

    (Fornecerá efectos durante o período comprendido entre o 1 de xaneiro e o  31 de decembro de ).. 2022

Do indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM) fixado en:

  • Lei 22 / 2021 , de de 28 decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o 2022 ano .

Valores mensuais e anuais do SMI e do IPREM

  SMI IPREM
MENSUAL 1 . 000 , 00 € 579 , 02 €
ANUAL 14 . 000 € ( 14 pagas) 6 . 948 , 24 €
Interese Legal do Diñeiro:
3 , 0 %

 

Contía mínima prestación contributiva Euros
Sen fillos/as ( 80 % do IPREM) 540 , 41 €
1 hijo/a o más ( 107 % del IPREM) 722 , 80 €
Contía máxima prestación contributiva Euros
Sen fillos/as ( 175 % do IPREM) 1 . 182 , 16 €
1 fillo/a ( 200 % do IPREM) 1 . 351 , 04 €
2 hijos/as o más ( 225 % del IPREM) 1 . 519 , 92 €
Contía subsidio por desemprego (*)  e RAI Euros
80 % IPREM 463 , 21 €
Renda máxima de acceso a subsidio e RAI Euros
75 % SMI 750 , 00 €

(*) No caso de desemprego por perda dun traballo a tempo parcial, dita contía percibirase en proporción ás horas previamente traballadas, excepto no subsidio para maiores de anos.. 52