Sede electrónica

Quen poden sumar períodos cotizados en Reino Unido e España?

  • As persoas nacionais do Reino Unido que residan legalmente en España 
  • As persoas españolas e nacionais os Estados membros da Unión Europea, do Espazo Económico Europeo e de Suíza