Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Como se fai o proxecto de estatutos da sociedade cooperativa ou laboral?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Os estatutos da cooperativa ou da sociedade laboral han de ser redactados de acordo con o previsto nas disposicións legais de carácter estatal e autonómico que as regulan.

Para a realización do proxecto dos citados estatutos é aconsellable que acudas aos servizos de información e atención á cidadanía que, a nivel estatal, autonómico e local, existen para facilitar axuda na posta en marcha de proxectos empresariais. 

Tamén podes consultar a algún profesional con experiencia na materia ou mesmo recibir o asesoramento da propia notaría onde se realizará o outorgamento de escritura pública e a protocolización dos estatutos.

Convén tamén lembrar que, naquelas Comunidades Autónomas que asuman a competencia e lexislen na materia, a normativa estatal só aplicarase en defecto da súa propia normativa.