Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Se percibo o pago único e vaime mal na nova actividade que emprendo, podería volver cobrar o paro e descontaríalleme o xa percibido?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

No caso de que se che aboou o importe total da prestación contributiva, ben nun só pago, ben en pagos mensuais para a subvención de cotas de Seguridade Social, considérase que a prestación está esgotada. Aínda que te deses de baixa na actividade emprendida, non terías dereito a percibila de novo.

No caso de que non se che aboou a totalidade da prestación contributiva e quedase un remanente, poderás renovar a prestación pendente de percibir unha vez que transcorrese un tempo equivalente ao que cobrarías de prestación se non a capitalizaches, é dicir, se a percibiches por mensualidades.

Poderás renovar a prestación, a condición de que se cumpran o resto de requisitos, nos seguintes supostos:

  • Se o traballo por conta propia foi inferior a meses, 24 sendo indiferente que che deches de alta como persoa traballadora por conta propia dentro dalgún dos réximes da Seguridade Social.
  • Se a duración do traballo por conta propia foi superior a meses 24 e inferior a meses 60 e xustificas darche de alta como persoa traballadora por conta propia no Réxime Especial da Seguridade Social de Traballadores por Conta Propia ou Autónomos ou no Réxime Especial de Traballadores do Mar.

Nos casos citados anteriormente, cando cese a actividade, poderás renovar a prestación por desemprego previa solicitude. Se a presentas no prazo de días 15 hábiles seguintes a partir do cesamento no traballo por conta propia, o dereito ao cobro nacerá a partir do día seguinte ao cesamento.

Se tras o cesamento no traballo por conta propia, tes dereito á protección por cesamento de actividadepoderás elixir entre percibir esta ou reabrir a prestación por desemprego suspendida. Se optas pola prestación anterior, as cotizacións que deron lugar á nova prestación (que non elixiches) non poderán terse en conta para o acceso a unha prestación posterior.