Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Cobro o paro/subsidio, que é a revisión ou revogación administrativa do meu expediente?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

O procedemento de revogación ou revisión supón a rectificación, en calquera momento, de oficio ou por solicitude da persoa interesada, dos erros materiais, de feito ou *aritméticos derivados dos seus actos.

Se o Servizo Público de Emprego Estatal (*SEPE) detecta circunstancias que modifican a prestación que tes recoñecida (o período, a contía ou calquera outro aspecto que afecte á #este prestación), incluída a súa aprobación completa, poderás iniciar o procedemento de revogación.

Este procedemento iníciase mediante unha notificación na que se che informa sobre os feitos e fundamentos de dereito polos que procede a revisión administrativa, os seus efectos, a modificación do período en que se percibe a prestación e da súa contía, e no seu caso, a devolución da prestación que percibises indebidamente.

Cando a revisión supoña a revogación total da prestación, por resultar indebidamente recoñecida, comunicaráseche que se procede á suspensión do cobro como medida cautelar. Dispós dun prazo de dez días para alegar o que estimes oportuno en defensa dos teus intereses. Transcorrido #este prazo e estudadas as túas alegacións, se as houbo, o *SEPE procederá a ditar resolución.

Se non estás #de acordo con a resolución adoptada, poderás presentar unha reclamación previa ante o Servizo Público de Emprego Estatal (*SEPE), no prazo de trinta días desde a notificación da resolución.