Sede electrónica

Cobro o paro por un ERTE de luns a venres a empresa ten que cotizar por min o fin de semana?

Nos casos de redución de xornada ou suspensión de contrato por procedemento de regulación temporal de emprego (ERTE), a empresa debe continuar ingresando a achega empresarial que lle corresponda polo período de desemprego, de acordo con a normativa reguladora da cotización á Seguridade Social.
O Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) ingresará unicamente a achega da persoa traballadora correspondente ás horas ou días en que está desempregada, unha vez descontada da súa nómina.

En todo caso, para temas relacionados coa cotización á Seguridade Social, pode informarse a través do número de teléfono 901 50 20 50 , ou na páxina www.seg-social.es.