Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Como me afecta un ERTE estando de baixa laboral por incapacidade temporal, maternidade ou paternidade? E se a baixa é posterior ao comezo do ERTE?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Se se atopa en situación de incapacidade temporal (IT) ou de descanso por maternidade ou permiso por paternidade, non poderá verse afectado as medidas de suspensión do contrato ou de redución da xornada derivadas dun expediente de regulación de emprego ata que finalice a súa situación de incapacidade temporal, maternidade ou paternidade.

Se a situación de incapacidade temporal iníciase durante o período no que está afectado ou afectada pola medida de suspensión do contrato ou de redución da xornada percibindo prestacións, ou solicitándoas, non deberá realizar xestión algunha ante o SEPE en relación coa mesma, xa que será o Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) o que o comunicará.

Se a situación de descanso por maternidade ou paternidade iníciase mentres se atopa afectada ou afectado por unha medida de suspensión do contrato ou de redución de xornada deberá comunicalo ao SEPE e presentar o documento que indique a finalización do este período.

Exemplo: persoa traballadora en IT o 1 / 3 / 2022 , afectada por unha suspensión de contratos entre o 1 / 4 / 2022 e o 31 / 5 / 2024 , consecuencia dun procedemento de regulación temporal de emprego. Recibe a alta médica o 10/05/2022 , nese momento afectaríalle a medida de suspensión, acreditando a finalización da IT coa presentación do parte de alta médica.

Se a baixa médica ocorre durante a vixencia do procedemento de regulación de emprego, e, por tanto, mentres percibe a prestación por desemprego:

  • Se a prestación por IT é a cargo do INSS: o Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE), por delegación do Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS), aboaralle a prestación por incapacidade temporal, cuxa contía será igual á prestación por desemprego, co consumo correspondente de días de prestación.
  • A situación de maternidade ou paternidade: suspenderáselle o pago da prestación por desemprego e, unha vez solicitada por vostede a prestación por maternidade ou paternidade, que xestiona directamente o INSS, empezará a cobrala. Unha vez que termine a prestación por maternidade ou paternidade renovarase a prestación por desemprego, previa solicitude do interesado, durante o tempo que quedase por percibir e pola contía que lle correspondese no momento da suspensión.
  • Se a prestación por IT é a cargo dunha Mutua, o SEPE suspende o abono da prestación desde o primeiro día da baixa, mantendo a cotización durante o este período. Será a Mutua a que aboe á persoa traballadora a prestación por IT.

Máis información sobre prestacións de desemprego por ERE ou ERTE en: “Afectoume un ERE ou ERTE”.