COBRAREI O PARO AO FINALIZAR O MEU CONTRATO SE SON DIRECTOR OU DIRECTORA XERAL DUNHA EMPRESA?

Si podería percibir prestacións por desemprego se o posto que desempeñaba era exclusivamente de director ou directora xeral cun contrato especial de alta dirección ou un contrato ordinario, sempre que cumpra o resto de requisitos de acceso ás prestacións.

No caso de que, ademais da dirección xeral, desempeñase un cargo de conselleiro/a ou de administrador/a en unha sociedade, é preciso ter en conta que, aínda que para a Seguridade Social esta situación considérase asimilada a traballo por conta allea, está excluída de protección por desemprego por non cotizar por esta continxencia.

Nesta circunstancia, se queda involuntariamente en desemprego, podería solicitar as prestacións por darse unha situación legal de desemprego. Con todo, o período mínimo de cotización requirido para o acceso á prestación calcularíase tendo en conta as cotizacións do seis anos anteriores ao comezo do último contrato no que cesa no cargo de dirección e de conselleiro/a ou administrador/a.

Pode solicitar a prestación: