Sede electrónica

Son unha persoa traballadora fixa descontinua, cando podo optar entre renovar o paro que non finalicei ou solicitar un novo?

Cando finalice a súa campaña ou tempada como persoa traballadora fixa descontinua pode optarentre renovar a prestación por desemprego que tiña aprobada, sempre que non se extinguiu ao ser a duración do traballo ou traballos realizados igual ou superior a días, 360 ou solicitar unha nova prestación, se cotizou a desemprego polo menos 360 días desde o comezo da prestación anterior e cumpre o resto dos requisitos esixidos.

Por tanto, aínda que non extinguise a prestación anterior, pode percibir unha nova, sempre que acredite novos períodos de ocupación cotizada de días 360 como mínimo. Neste caso, a prestación anterior que suspendera ao empezar a campaña quedará extinguida.

Ao cesar a campaña, se solicita a continuación da prestación suspendida, cobrará os días que queden pendentes. Os períodos cotizados desde o nacemento da este prestación teranse en conta para unha prestación posterior.