Sede electrónica

Como é a miña cotización se cobro un subsidio por desemprego?

O Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) manterá a cotización por xubilación se te atopas nalgún dos seguintes supostos:

  • Se estás a percibir un subsidio para persoas traballadoras maiores de anos. A 52 base de cotización por xubilación, é o 125 por cento do tope mínimo de cotización á Seguridade Social vixente en cada momento.
  • Se es unha persoa fixa descontinua menor de anos, 52 acreditas 180 días ou máis de cotización e o feito causante do subsidio tivo lugar antes do dous de marzo de , 2022 os primeiros 60 días de cobro do subsidio cotizan para a xubilación. A base de cotización por xubilación neste caso, é o tope mínimo de cotización á Seguridade Social vixente en cada momento.