Sede electrónica

Pódenme embargar as prestacións por desemprego?

Si, poderán embargarlle a prestación contributiva ou o subsidio por desemprego en aplicación dunha orde xudicial ou resolución administrativa e na contía que o título executivo dispoña.

Non se pode embargar a prestación que non supere a contía do Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Se o obxecto do embargo é o pago da pensión de alimentos a favor dos fillos ou fillas, ou o pago da pensión compensatoria a favor do excónyuge, a resolución xudicial poderá ordenar que se embargue o total da contía da prestación.