REMISIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS DE TRABALLADORES (CERTIFIC@2)

Nesta sección atopará resposta ás preguntas máis frecuentes respecto da Remisión electrónica de datos de traballadores (CERTIFIC@2):