PODO COBRAR O PARO SE SON UNHA PERSOA TRABALLADORA ESTRANXEIRA?

Se é unha persoa traballadora estranxeira e reside ou está de forma legal en España, terá dereito a beneficiarse das prestacións por desemprego nas mesmas condicións que as persoas traballadoras de nacionalidade española.