Sede electrónica

Podo cobrar o paro tras unha baixa voluntaria?

Se abandona un traballo de forma voluntaria, non pode percibir a prestación por desemprego xa que segundo establece a normativa legal, para poder cobrar unha prestación por desemprego é necesario que a baixa no traballo non se produciu de forma voluntaria, pois o sistema de protección por desemprego protexe ás persoas traballadoras que queren e poden traballar pero carecen de emprego.

Se posteriormente traballa nunha nova empresa e novamente cesa por non superar o período de proba por decisión do empresario ou a empresaria, e non transcorreron máis de tres meses desde que cesou voluntariamente  na empresa anterior, tampouco terá dereito a unha prestación por desemprego. Con todo, si poderá percibir dita prestación se o cesamento na segunda empresa de forma involuntaria para vostede débese a un motivo distinto ao de non superar o período de proba (por exemplo se cesa por finalización do contrato) con independencia do tempo transcorrido desde a data da baixa voluntaria anterior.

Se tras cesar dúas veces por non superar o período de proba a instancia do empresario, iniciase un novo traballo, no que tamén cesase a instancia do empresario por non superar o período de proba, unicamente poderá percibir prestacións por desemprego se desde o segundo cesamento por non superar o período de proba ata o terceiro e último cesamento, transcorresen tres meses.