?PODO COBRAR O PARO TRAS UNHA BAIXA VOLUNTARIA?

Se abandona un traballo de forma voluntaria, non pode percibir a prestación por desemprego xa que segundo establece a normativa legal, para poder cobrar unha prestación por desemprego é necesario que a baixa no traballo non se produciu de forma voluntaria, pois o sistema de protección por desemprego protexe ás persoas traballadoras que queren e poden traballar pero carecen de emprego.

Se posteriormente traballa nunha nova empresa e césanlle por non superar o período de proba por decisión do empresario ou a empresaria, e non transcorreron máis de tres meses desde que cesou voluntariamente  na empresa anterior, tampouco terá dereito a unha prestación por desemprego.

No entanto, se se incorpora de novo a outro posto de traballo e este contrato finaliza por non superar o período de proba por decisión da empresa, pero transcorreron máis de tres meses desde a baixa voluntaria, si terá dereito a unha prestación por desemprego, sempre que reúna o resto de requisitos.

De todos os xeitos, adóitase realizar unha análise concreta de cada caso para determinar se hai indicios que permitan establecer de maneira fundada a presunción de fraude de lei na última contratación, por se se pretende acceder á prestación por desemprego de forma indebida.