SE FINALIZA O MEU CONTRATO A XORNADA COMPLETA E A MI��A EMPRESA FAIME OUTRO A TEMPO PARCIAL, ?PODO COBRAR O PARO POLO TEMPO QUE NON TRABALLO?

Se finaliza o contrato a tempo completo que ten coa súa empresa e a mesma empresa quérelle facer un novo a tempo parcial, ao tratarse de dous contratos distintos, terá dereito a unha prestación por desemprego parcial, cuxa contía corresponderá á porcentaxe de xornada que non traballe.