Sede electrónica

Se finaliza o meu contrato a xornada completa e a miña empresa faime outro a tempo parcial, podo cobrar o paro polo tempo que non traballo?

Se finaliza o contrato a tempo completo que ten coa súa empresa e a mesma empresa quérelle facer un novo a tempo parcial, ao tratarse de dous contratos distintos, terá dereito a unha prestación por desemprego parcial, cuxa contía corresponderá á porcentaxe de xornada que non traballe.