Sede electrónica

Traballei 420 días e cobrado 4 meses de paro, coma se traballase 360 . Pódense gardar para outra prestación os días que sobran.

Se traballou 420 días ten dereito a catro meses de prestación, coma se traballase 360 días. Os días que sobran non se poden gardar para outra prestación.

Os días de prestación calcúlanse segundo unha escala que se divide en tramos de días de ocupación cotizada (de 360 539 a días cotizados = 120 días de dereito; de 540 719 a = 180 días; de 720 899 a = 240 días, etc.).

No seu caso, ao acreditar un total de días, 420 aplícaselle o tramo que abarca entre 360 e 539 días cotizados, polo que lle corresponden 120 días de prestación. Ese mesmo dereito tivese por traballar 360 días ou o máximo do tramo, neste caso 539 .

Os días que sobran non poden utilizarse para acceder a outra prestación posterior.