NUNCA TRABALLEI E BUSCO EMPREGO. TEÑO DEREITO A ALGUNHA AXUDA ECONÓMICA DE DESEMPREGO?

Se nunca traballou, aínda que estea a buscar emprego, para ter dereito á prestación contributiva por desemprego, deberá ter cotizado a desemprego, polo menos, 360 días nos últimos 6 anos.

No entanto, hai algunhas situacións nas que as persoas traballadoras poden ter acceso a un subsidio por desemprego, aínda que non traballasen anteriormente en España, sempre que reúnan unha serie de requisitos. Estas situacións son:

  • Ser unha persoa liberada de prisión.
  • Ser emigrante que regresa a España.
  • Perder unha pensión de incapacidade permanente total, absoluta ou gran invalidez por melloría do seu estado de saúde.

Para más información puede llamar al teléfono de atención a la ciudadanía.