TEÑO 52 ANOS E COBRO O SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DE DESEMPREGO (SEDE) OU A RAI PODO COBRAR O SUBSIDIO PARA MAIORES DE ANOS?. 52

Poderá acceder ao subsidio para maiores de cincuenta e dous anos se acredita as cotizacións esixidas para iso, sempre que anteriormente percibise outro subsidio distinto do SEDE e que, desde entón, mantivese a inscrición  como demandante de emprego de maneira ininterrompida, ou con interrupcións inferiores a días 90 naturais ou que se deban á realización de actividade. Para presentar a súa solicitude deberá pedir cita previa.