SOLICIT? O PARO E ATOPEI TRABALLO, ?PODO RETIRAR A MI��A SOLICITUDE?

O desistimiento (ou abandono) da solicitude das prestacións soamente pódese presentar mentres dura a tramitación do procedemento ata a resolución da prestación solicitada.

O prazo para desistir finaliza cando o Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) emite a resolución aprobando ou denegando a solicitude presentada.

Por tanto, se aínda non se ditou resolución, poderá presentar a solicitude de desistimiento: presencialmente na súa oficina de prestacións, previa petición de cita a través de Internet ou chamando por teléfono ou a través de Internet na Sede Electrónica do SEPE (sempre que dispoña de certificado dixital), ou por calquera medio que permita deixar constancia, de acordo coa normativa.

O modelo de solicitude de desistimiento pódeo descargar de Internet.