Sede electrónica

Que me ocorre se non podo presentar toda a documentación no prazo establecido?

Unha vez presentada a solicitude dentro de prazo, aínda que non dispoña de toda a documentación necesaria, a oficina do Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) rexistrará a súa data de entrada e entregaralle un escrito no que se detallan os documentos que lle faltan, concedéndolle un novo prazo de días 15 para achegalos.

Se non entrega a documentación que se lle reclamou no prazo indicado para facelo, a súa solicitude quedará arquivada. Recibirá entón unha resolución declarando tal arquivo, contra a que poderá presentar unha reclamación previa á vía xurisdicional. Unha vez declarado o arquivo, podería volver solicitar a prestación se o dereito non prescribise por transcurso do tempo.

Máis información en: