Sede electrónica

O meu excónyuge non me paga a pensión alimenticia dos meus fillos/fillas, como o xustifico?

Se o teu excónyuge non págache a pensión de alimentos fixada por sentenza a favor dos seus fillos e fillas, debes acreditalo mediante o pronunciamento xudicial no que se reflicta a falta de pagamento da pensión alimenticia ou que é imposible executar a sentenza que condenou á túa excónyuge ao abono da débeda. Para isto, é preciso que previamente interpoñas a correspondente acción civil ou penal.


Con carácter xeral, a pensión de alimentos fixada en sentenza en favor dos fillos e as fillas compútase como renda destes/as para verificar o requisito de fillos ou fillas a cargo, se se trata dunha prestación de nivel contributivo, ou de responsabilidades familiares no caso dun subsidio por desemprego. No suposto de falta de pagamento, sempre que estea acreditado por pronunciamento xudicial, o importe da pensión de alimentos non se considerará renda dos teus fillos.