Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Teño que ir persoalmente a solicitar o paro ou subsidio? Teño que pedir cita previa?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Solicitar unha prestación por desemprego é unha obriga persoal. Podes solicitala a través da Web do Servizo Público de Emprego Estatalsempre que dispoñas de certificado dixital, DNI electrónico ou usuario e contrasinal Cl@ve.

Tamén podes presentar a solicitude presencialmente na oficina de prestacións que che corresponda segundo o teu domicilio, previo pedimento de cita a través de Internetou chamando por teléfono .

Para formular a solicitude por medio de representante, deberás acreditar tal representación por calquera medio válido en dereito que deixe constancia fidedigna, ou mediante a túa declaración en comparecencia persoal.

A lexislación de procedemento administrativo permite tamén presentar a solicitude nos rexistros de calquera órgano administrativo que pertenza á Administración Xeral do Estado, á da túa Comunidade Autónoma, á dalgunha das entidades que integran a Administración Local, nas oficinas de correos, nas representacións diplomáticas ou oficinas consulares de España no estranxeiro, ou en calquera outro rexistro que establezan as disposicións vixentes.

Debes ter en conta que para poder cobrar unha prestación por desemprego, é necesario estar rexistrado ou rexistrada como demandante de emprego. Para inscribirche, debes acudir persoalmente á oficina de emprego da Comunidade Autónoma ou de Ceuta ou Melilla que che corresponda segundo o teu domicilio.