Sede electrónica

Colocación adecuada

Considerarase adecuada, a colocación na profesión demandada pola persoa traballadora, de acordo con a súa formación, características profesionais, experiencia previa ou intereses laborais e tamén aquela que se corresponda coa súa profesión habitual ou calquera outra que se axuste ás súas aptitudes físicas e formativas.

Nos dous últimos casos, ademais, a oferta deberá implicar un salario equivalente ao establecido no sector no que se ofreza o posto de traballo.

A colocación que se ofreza deberá ser indefinida e cun salario, en ningún caso, inferior ao salario mínimo interprofesional.

No marco do acordo de actividade voluntariamente aceptado, tamén será colocación adecuada, a que sexa convida dentro do itinerario de inserción, incluída a colocación de duración determinada regulada no artigo 15.3 do texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2015 , de de 23 outubro e a colocación a tempo parcial. Soamente neste marco, será adecuada a colocación que se ofreza nunha localidade que non sexa a de residencia da persoa traballadora.