Sede electrónica

Atopei traballo a tempo parcial

Se mentres está a cobrar a prestación contributiva ou o subsidio por desemprego empeza a traballar por conta allea a tempo parcial pode optar por suspender a súa prestación ou compatibilizala, no seu caso.

A súa situación

Se vostede está a cobrar prestación contributiva e empeza a traballar por conta allea a tempo parcial pode elixir entre interromper o cobro da prestación, mentres estea vixente o contrato, ou compatibilizar o traballo co cobro da prestación contributiva.

  • Se interrompeu a prestación e o contrato dura menos de días, 360 cando este finalice, pode solicitar a continuación da prestación que ten interrompida.
  • Se o contrato dura 360 días ou máis, cando finalice, pode solicitar unha nova prestación con estas cotizacións ou optar por renovar a prestación que vostede interrompeu ao empezar a traballar. Se opta por renovar, as cotizacións que servisen para xerar a nova prestación (que non elixiu), non poderán terse en conta para unha prestación posterior.