Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Prestación especial por desemprego para as persoas traballadoras do sector artístico e quen realizan actividades técnicas e auxiliares para esta actividade

As persoas traballadoras suxeitas á relación laboral especial das persoas dedicadas ás actividades artísticas, así como ás actividades técnicas e auxiliares necesarias para o seu desenvolvemento, terán dereito á prestación por desemprego especial de acordo con o establecido no apartado Catorce da disposición final cuarta do Real Decreto lei 1 / 2023, de de 10 xaneiro que engade unha nova disposición adicional quincuaxésima primeira ao texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobado por Real Decreto Lexislativo 8/2015, de 30 outubro.

Persoas beneficiarias

As persoas traballadoras suxeitas á relación laboral especial de:

  • As persoas dedicadas ás actividades artísticas (artes escénicas, audiovisuais e musicais).
  • As persoas dedicadas ás actividades técnicas e auxiliares necesarias para o desenvolvemento das actividades artísticas.