Sede electrónica

Estou de baixa por incapacidade temporal

 

Se finaliza o contrato mentres vostede está de baixa por incapacidade temporal, seguirá percibindo a prestación económica de incapacidade temporal ata a data da alta médica, pero pasará a percibir a contía correspondente a unha prestación por desemprego.

Desde que recibe o alta, ten un prazo de días 15 hábiles para solicitar a prestación. 

O período de baixa por incapacidade temporal, mentres o contrato estivese en vigor, tense en conta como período de ocupación cotizada para acceder ás prestacións por desemprego.

  • Se a incapacidade fose por continxencias comúns e correspóndelle unha prestación de nivel contributivo (por ter cotizados 360 días ou máis), o tempo que vai desde o fin da relación laboral ata a alta médica descontarase da duración da prestación. O Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) cotizará tamén ese período por continxencias comúns, incluída xubilación, ata o final da prestación por desemprego.
  • Se a incapacidade fose por continxencias profesionais e correspóndelle unha prestación de nivel contributivo ou unha prestación de nivel asistencial ou subsidio, o tempo entre o fin do contrato e a alta médica non se desconta da prestación, nin o SEPE cotiza polo este período.

Traballei máis dun ano 

Traballei menos dun ano